Indian Classical Vocal Music (Part 2) (With CD/DVD) ENGLISH & HINDI - M Media Institute

Indian Classical Vocal Music (Part 2) (With CD/DVD) ENGLISH & HINDI

Indian Classical Vocal Music Part 2

Covering the Syllabus of the following Institutions :

University Grants Commission, Prayag Sangeet Samiti, Gandharv Mahavidyalaya Mandal, Prachin Kalakendra, Central Board of Secondary Education, Bhatkhande Sangeet Mahavidyalaya, Indra Kala Sangeet University etc.

Raag : Bahar, Basant, Chyyanat, Darbai Kahara, Deshi, Deshkaar, Gaur Malhar, Gaur Sarang, Hindol, Jaijawaint, Kamod, Lalit, Malgunji, Marwa, Miyan Malhar, Multani, Paraj, Pooriya, Pooriya Dhanashree, Poorvi, Rageshree, Ramkali, Shankara, Shree, Sohni, Sudh Kalyan, Tarana, Todi, Vivash

Size: 7.25″ × 9.5″               Pages:   Price : 450/-, 550/-                           ISBN : 81-922710-3-3